Plans de formació – Itinerari Empleats

 
 L’objectiu d’aquest itinerari de formació per a empleats és:
 
  • Proporcionar els coneixements bàsics als empleats de les Entitats Locals perquè, d’una banda es reconeguin els patrons dels últims atacs rebuts als nostres Ajuntaments i quines són les portes d’entrada més usuals, i per altra banda rebin informació respecte a l’ús segur de les eines administratives amb les quals es desenvolupa el seu treball, de forma que dificulten i fins i tot arribin a impedir la sostracció o el mal ús de les dades sensibles que es manegen a les Entitats Locals.
  • Proporcionar els coneixements respecte a les mesures de seguretat física a observar a les Entitats Locals, així com la instrucció de seguretat individual que ens indica l’ENS.
  • Proporcionar els coneixements respecte a la legislació de la Protecció de Dades i com la Federació Espanyola de Municipis orienta del compliment de l’ENS a les Entitats Locals.