Pla de xoc de ciberseguretat de les entitats locals

Pla de xoc de ciberseguretat de les entitats locals

A conseqüència dels últims ciberatacs contra municipis de la Comunitat Valenciana, el Ple del Consell ha aprovat, amb data 19 de juny de 2021, l’adjudicació a l’empresa S2 Grupo de Innovación en Procesos Organizativos SL d’un contracte d’emergència per a prestar els serveis del Pla de xoc de ciberseguretat per a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, que s’adeqüe a les característiques i els riscos dels municipis i desenvolupe les mesures de protecció, millora de seguretat, implantació i suport tècnic necessàries, a més d’ajudar aquestes entitats en el compliment de les obligacions derivades de l’Esquema Nacional de Seguretat.

Segons es pot veure en la mateixa pàgina de la DGTIC, aquest pla tindrà una duració d’un any i pretén dotar totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana —moltes de les quals no disposen de personal amb coneixements específics de ciberseguretat— dels elements i processos necessaris per a millorar les seues capacitats en aquest àmbit.

El Pla, que ja s’ha iniciat contactant amb aquestes entitats per a recollir informació, compta, a més, amb la col·laboració del CCN-CERT i de la Direcció General d’Administració Local i té com a objectiu, en primer lloc, desplegar eines per a protegir els municipis dels principals tipus de ciberatacs que estan patint (majoritàriament, programari de segrest o ransomware), en segon lloc desplegar, en aquells municipis en què es considere necessari, sondes que permeten detectar al més prompte possible situacions de risc i, en tercer lloc, preparar els municipis de manera bàsica perquè, en el cas que tinga èxit un ciberatac, l’impacte en els serveis essencials siga mínim.

Per a resoldre qualsevol dubte o consulta que puga sorgir a una entitat local sobre les accions que es duen a terme, poden contactar amb el CSIRT-CV pels mitjans habituals que s’indiquen en el nostre formulari de contacte.