Plans de Formació

Plans de Formació per a Entitats Locals (EELL)

Un dels objectius del Pla de xoc de ciberseguretat per a les Entitats Locals valencianes ha sigut tractar de capacitar als empleats municipals, independentment de quin fora el seu perfil, perquè es convertiren en part activa de la ciberseguretat de la seua organització.

A aquest efecte, a més de les sessions i tallers en línia als quals tots han sigut convidats, hem dissenyat els tres itineraris formatius que tenen a continuació: Un per al personal directiu i càrrecs electes de la corporació, un altre per a personal TIC  i el tercer per a la resta d’empleats de l’Entitat.

Aquests itineraris contenen els cursos, tant d’elaboració pròpia, com de tercers de reconeguda solvència en la matèria, que des de CSIRT-CV  hem cregut convenient recomanar a cadascun d’aquests grups.

Coneixements bàsics en ciberseguretat per al personal empleat d’Entitats Locals. Mesures de seguretat i legislació en Protecció de Dades.
Conscienciació respecte a les mesures de seguretat necessàries, responsabilitat en compliment de l’ENS, així com la importància de la realització d’Anàlisi de Riscos.
 
Coneixements tècnics respecte a les mesures de seguretat física, compliment de l’ENS i Anàlisi de Riscos.