Avís legal

De conformitat amb el que s’establix en la Llei 34/2022, d’11 de juliol, de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es facilita la informació següent:

Dades identificatives

Vosté està visitant la pàgina web concienciat.gva.es titularitat del Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV). CSIRT-CV està adscrit a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, dins de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, amb domicili social en c/ Ramiro de Maeztu, 9, 46022 València, València, amb CIF S4611001A.

Podrà contactar amb el titular mitjançant:

• Telèfon: +34 96 398 5300
• Adreça electrònica: csirtcv@gva.es

Condicions d’ús

1. Acceptació. Les presents condicions (AVÍS LEGAL) tenen com a finalitat regular l’ús de la pàgina web del Titular. L’accés i/o l’ús d’esta pàgina web li atribuïx la condició d’usuari que accepta, des d’este accés i/o ús, les presents condicions d’ús.

2. Ús del portal. https://concienciat.gva.es/ proporciona accés a informacions, servicis o dades (d’ara en avant, els CONTINGUTS) en Internet pertanyents al TITULAR o als llicenciadors als quals l’USUARI pot tindre accés.

L’usuari serà el responsable de l’ús del portal. Així mateix, esta responsabilitat s’estén al registre que fora necessari per a accedir a determinats continguts o servicis.

D’altra banda, l’usuari es fa responsable de l’ús adequat dels servicis o continguts (per exemple, xats, fòrums de discussió, grups de notícies…) que el TITULAR oferix mitjançant el portal i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a:

    • Dur a terme activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’orde públic.
    • Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfica-il·legal, contra els drets i els interessos de tercers.
    • Provocar danys als sistemes físics i lògics de concienciat.gva.es dels seus proveïdors o de terceres persones, així com d’infectar amb malware xarxes, equips informàtics i altres arxius o continguts emmagatzemats.
    • Intentar accedir als comptes d’altres usuaris i manipular missatges.
    • Utilitzar el lloc web o informacions contingudes en la web amb finalitats comercials, polítiques o publicitàries.

En qualsevol cas, CSIRT-CV no serà responsable de les opinions realitzades pels usuaris amb el sistema de comentaris, xarxes socials o altres ferramentes de participació, segons el que es preveu en la normativa d’aplicació.

3. Responsabilitat. L’USUARI reconeix que l’ús que faça de la web i dels seus continguts i servicis es desenvolupa sota la seua responsabilitat exclusiva. En particular, a títol enunciatiu, el TITULAR no assumix cap responsabilitat respecte a:

    • La disponibilitat de la web, la seua qualitat o interoperabilitat.
    • La finalitat de la web respecte als objectius de l’USUARI.
    • La infracció per part de l’USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat d’altres persones o entitats.
    • La transmissió o l’enviament mitjançant el lloc web de qualsevol contingut il·legal o il·lícit, malware o missatges que, en general, afecten o violen drets del TITULAR o de tercers.
    • L’accés fraudulent als continguts o servicis per tercers no autoritzats, o si és el cas, la captura, l’eliminació, l’alteració, la modificació o la manipulació dels missatges i les comunicacions de qualsevol classe que estos tercers puguen realitzar.
    • L’exactitud, la veracitat, l’actualitat i la utilitat dels continguts i els servicis oferits i la utilització posterior que d’estos faça l’USUARI. El TITULAR emprarà tots els esforços i els mitjans raonables per a facilitar la informació actualitzada i fefaent.
    • Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguen el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompen el servici.
    • Els danys o perjuís que es deriven de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major, així com els derivats de la utilització de la informació del lloc web o de la continguda en les xarxes socials del TITULAR.

4. Enllaços. En cas que la web https://concienciat.gva.es/ incloga enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, el TITULAR no assumix cap control sobre estos llocs i continguts. Per tant, el TITULAR no assumix cap responsabilitat pels continguts dels enllaços pertanyents al lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, la veracitat, la validesa o la constitucionalitat de la seua informació. De la mateixa manera, la inclusió d’estos enllaços externs en la Web no implicarà cap mena d’associació amb estes entitats.

5. Exclusió. El TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als servicis oferits, sense necessitat d’advertiment previ als usuaris que incomplisquen el contingut d’este avís legal.

6. Modificació. El TITULAR es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, tant de continguts com de servicis, com la forma en la qual estes apareixen o la seua localització.

7. Duració. Estes condicions estaran vigents fins que siguen modificades per unes altres degudament publicades.

8. Compliment. El TITULAR adoptarà les mesures que siguen necessàries per al compliment de les presents condicions, i exercirà qualssevol altres accions civils i penals derivades del seu incompliment.

Mesures de seguretat

Per a protegir la confidencialitat de la informació i les dades personals en trànsit, el lloc web del TITULAR compta amb un certificat vàlid emés per una autoritat de confiança. Este certificat protegix la informació transmesa mitjançant els formularis web fins al servidor, o les dades introduïdes per a la subscripció de butlletins de notícies o accés a les àrees protegides, etc.

Per a identificar la connexió segura, en la barra de direccions, en què es troba l’URL https://concienciat.gva.es/, apareix en el costat esquerre un símbol d’estat de la seguretat. Això significa que quan entrares en la nostra web, el teu navegador i el nostre servidor web van establir una connexió segura HTTPS.

D’altra banda, quant a la protecció de les dades personals, la seua obtenció i tractament seguirà el que s’establix en la normativa vigent, tal com s’arreplega en la Política de Privacitat de la Web, així com en la Política de Cookies d’esta. Del mateix mode, CSIRT-CV assumix totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garantisquen la confidencialitat, la integritat i la qualitat d’estes dades.

No obstant això, encara que s’adopten tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per a evitar possibles incidents, l’USUARI ha de saber que la seguretat no és absolutament fiable i, per tant, no es pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguen produir alteracions en els actius informàtics de l’usuari o en els seus documents o fitxers.

Propietat intel·lectual i industrial

El TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, així com dels elements continguts en esta (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, materials usats, etc.), titularitat del TITULAR o els seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. Queda prohibida la reproducció, la comunicació i la difusió dels continguts o qualsevol altre ús que tinga una finalitat pública o comercial sense el consentiment previ exprés i per escrit de CSIRT-CV.

Així mateix, per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol software que es trobe disponible per a la seua descàrrega des d’este portal, ha d’acceptar-se prèviament els termes del Contracte de Llicència, si n’hi haguera, que acompanye o s’incloga en el software.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre el TITULAR i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Les disputes i les reclamacions derivades de l’ús, el contingut i els servicis d’este portal web es resoldran pels Jutjats i Tribunals espanyols de València (València).