Plans de formació – Itinerari Tècnics

 
L’objectiu d’aquest itinerari de formació per a tècnics és:
  
  • Proporcionar els coneixements bàsics inclosos a l’itinerari dels empleats i empleades.
  • Proporcionar els coneixements respecte a les mesures de seguretat física a observar als Centres de Procés de Dades (CPD) de les Entitats Locals, així com els preceptes que regeixen l’ENS i el seu compliment, de manera que puguin col·laborar de forma activa en la protecció de les dades, afavorint al mateix temps la disponibilitat, integritat i confidencialitat.
  • Proporcionar els coneixements sobre l’Anàlisi de Riscos de les nostres Entitats Locals, de manera que puguem dissenyar unes mesures de seguretat adaptades a la realitat de la nostra Entitat Local, incidint sobre aquelles amenaces que ens facin més vulnerables.