Plans de formació – Itinerari Càrrecs electes i Direcció

 
L’objectiu d’aquest itinerari de formació per a Càrrecs Electes i Direcció és:
 
  • Proporcionar els coneixements bàsics perquè, per una banda es reconeguin els patrons dels últims atacs que estan rebent els nostres Ajuntaments i quines són les portes d’entrada més usuals, i per altra banda rebre informació sobre l’ús segur de les eines administratives amb les que gestionen i dirigeixen, de manera que dificulten i fins i tot arribin a impedir la sostracció o el mal ús de les dades sensibles que es manegen a les Entitats Locals.
  • Proporcionar els coneixements respecte a les mesures de seguretat física a observar a les Entitats Locals, així com la instrucció de seguretat individual que ha de ser signada per tota l’Entitat Local, empleats, tècnics, Direcció i Càrrecs Electes, així com personal aliè al nostre Ajuntament però amb accés als CIS.
  • Proporcionar els coneixements sobre les funcions i responsabilitats que la Federació Espanyola de Municipis orienta per al compliment de l’ENS a les Entitats Locals.
  • Proporcionar els coneixements sobre la importància de la realització dels Anàlisi de Riscos de les nostres Entitats Locals.