Cursos

Reglament General de Protecció de Dades

Curs publicat per CSIRT-CV en el qual es pretén que l’alumne conega els principals preceptes disposats en el Reglament General de Protecció de Dades.

A més, l’alumne adquirirà coneixements i destreses necessàries per a la correcta aplicació del RGPD en les labors de recollida, tractament, emmagatzematge i destrucció de dades de caràcter personal.

El contingut del curs està basat en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Per a sol·licitar la matrícula en el curs, és necessari estar registrat en SAPS, la nova plataforma de formació gratuïta online de la Generalitat Valenciana:

 • Si encara NO està registrat en SAPS, polse l’enllaç següent: Registrar-se en SAPS

 • Si ja està registrat en SAPS, punxe sobre la imatge que es mostra al final de la pàgina per a sol·licitar la matrícula.

Tinga en compte que si ja va realitzar algun curs en la plataforma de SAPS, ha d’usar eixe mateix usuari per a accedir a este nou curs.

Dirigit a:

Empleats/ades de la Generalitat Valenciana i a ciutadans/nes de la Comunitat Valenciana.

Duració:

El Curs té una duració aproximada de 10h.

Llengua:

El contingut del curs s’imparteix en castellà, encara que les qüestions que l’alumne puga realitzar sobre el Curs poden fer-se tant en valencià com en castellà.

Certificat:

S’obté un certificat d’aprofitament firmat pel Director General de Tecnologies de la Informació de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Metodologia:

Sessió online d’autoaprenentatge personal, on s’han de llegir tots els capítols proposats en el curs de forma seqüencial i finalment, realitzar l’exercici d’autoavaluació i superar-ho. Es recomana l’ús de la missatgeria de la plataforma per a realitzar les consultes dels dubtes que puguen sorgir-li.

Calificació:

Per a superar el curs, s’ha d’obtindre una puntuació d’almenys el 50% en el qüestionari final del curs.

Temari:
 1. Introducció al RGPD
 2. Definicions
 3. Rols en el Reglament General de Protecció de dades
 4. Autoritat de control
 5. Cas Pràctic
 6. Com s’han de recaptar les dades personals?
 7. Tractament de les dades personals
 8. Drets dels interessats
 9. Mesures de responsabilitat activa
 10. Establiment de mesures tècniques i organitzatives
 11. Avaluació d’impacte sobre la protecció de dades
 12. Notificació de violacions de les dades
 13. Transferències Internacionals de dades
 14. Sancions
 15. Certificació del compliment