Tutorials

Recomanacions bàsiques contra spam

Breu guia sobre el spam i les principals recomanacions per a fer-li front.

Es diu spam, correu fem o SMS fem els missatges no sol·licitats, habitualment de tipus publicitari, enviats en grans quantitats (en alguns casos de manera massiva) que perjudiquen d’alguna o diverses maneres el receptor. Encara que es pot fer per diferents vies, la més utilitzada entre el públic en general és la basada en el correu electrònic.

La recepció de SPAM, o correu fem, s’ha convertit en un dels principals problemes de la comunicació per correu electrònic. Estem tan acostumats a rebre diàriament correus publicitaris (no sol·licitats) amb múltiples promeses, que ja no lluitem contra ells.

Versió PDF