Tutorials

Guia de privacitat de Facebook

Resum de la Política de Privacitat en Facebook.

A causa del creixent i estés ús de la xarxa Social Facebook, des de CSIRT-cv volem fer-vos arribar un RESUM de la Política de Privacitat d’aquesta xarxa social, la qual podeu consultar íntegra en aquest enllaç: http://www.facebook.com/about/privacy/. Hem tractat de resumir i explicar de la millor forma possible els conceptes més importants que es tracten en aquesta política, afegint consells i recomanacions que hem cregut convenients per a configurar el nostre compte de la forma més segura.

Versió PDF