Tutorials

Detecció d’APTs

Informe elaborat per CSIRT-CV i INTECO-CERT sobre recomanacions que s’ha de seguir per a detectar una APT (Advanced Persistent Threat) en una organització o empresa.

Versión PDF