Tutorials

Recomanacions per a xarxes Wifi

Interessants recomanacions de seguretat per al desplegament de xarxes sense fil.

En la societat actual és cada vegada més important l’accés a la informació, independentment de la ubicació des de la qual es trobe l’usuari. És per això que en aquesta “societat de la informació” han guanyat molta força les xarxes sense fils sobre les xarxes cablejades tradicionals, ja que ofereixen unes característiques de compliment similars a les xarxes cablejades, augmenten la facilitat i redueixen els costos de desplegament, i faciliten la mobilitat de l’usuari, entre unes altres. No obstant això, aquestes característiques diferenciadores, com per exemple el fet que es transmeten per l’aire, mitjà on qualsevol pot emplaçar un receptor per a una xarxa que estiga transmetent, fan que s’hagen de tindre en compte altres problemes, a més dels comuns a les xarxes cablejades. En aquest document es tracten els problemes més comuns de les xarxes sense fils i es marquen una sèrie de mínims exigibles en matèria de seguretat de les comunicacions.

Versió PDF