Tutorials

Informe: Internet de les Coses

Descarrega este informe sobre Internet de les Coses per a estar al dia d’este nou terme que està en auge.

El terme “Internet de les coses” (Internet of Things, d’ara endavant IoT) és una expressió en auge que fa referència a objectes comuns que amb l’avanç de la tecnologia s’estan interconnectant a Internet. El terme IoT es va introduir quan el nombre de dispositius va ser major que el nombre de persones connectades a Internet, entre 2008 i 2009. Hui dia és habitual que la major part de ciutadans disposen d’un telèfon intel·ligent, una tauleta tàctil o un equip portàtil. Això fa que es tinga accés permanent a Internet sense importar el lloc on es trobe l’usuari. Així mateix, quasi un 70% de les llars espanyoles disposen d’Internet. Segons l’informe del ONTSI, en el tercer trimestre de 2013 els dispositius que més han augmentat són les tauletes (28,5% de les llars), les televisions (78,6%) i els ordinadors portàtils (62,5%).

Versió PDF Versió epub: Versió mobi: