Tutorials

Guia sobre utilització segura de Dropbox

CSIRT-CV presenta una breu guia sobre utilització segura de Dropbox on s’analitzen aspectes com la configuració bàsica recomanada, accés concurrent des de diferents dispositius, precaucions a l’hora de publicar informació sensible o consideracions importants sobre la privacitat de la informació publicada.

A grans trets, Dropbox és un servei que permet emmagatzemar fitxers en Internet. La seua gran expansió i fama es deu principalment a la facilitat amb la qual es poden compartir fitxers entre diferents dispositius (PC, portàtils, tauletes, mòbils…), o emmagatzemar-los en línia directament des de la mateixa web sense necessitat d’instal·lar-hi cap aplicació. Generalment s’utilitza per a emmagatzemar material multimèdia com ara fotos, música o xicotets vídeos, a més de per a guardar documents ofimàtics, o còpies de seguretat personals. Una altra de les seues característiques més interessants és la possibilitat de poder compartir carpetes entre diferents usuaris, la qual cosa elimina els problemes habituals que té el correu electrònic a l’hora d’enviar fitxers grans. Si bé és un servei molt pràctic i útil, hem de tindre certes precaucions a l’hora d’utilitzar-lo, algunes comunes a qualsevol altra aplicació web i altres específiques d’aquest servei.

Versió PDF