Tutorials

Bones pràctiques en dispositius mòbils

El present document pretén recopilar una sèrie de recomanacions bàsiques o bones pràctiques d’ús de smartphones i tablets a fi d’aportar unes mesures de seguretat adequades perquè la informació emmagatzemada en els dispositius romanga segura. Les dites recomanacions seran personalitzades per a cada un dels tres sistemes operatius més estesos en este tipus de dispositius: Android, iOS i BlackBerry OS.

Les noves tecnologies, en la seua constant evolució, han permés que es desenvolupen noves eines per a exercir labors professionals de forma més eficaç. S’ha evolucionat, de l’ordinador com a principal eina de treball, a utilitzar dispositius mòbils com telèfons intel·ligents o tauletes tàctils en entorns de treball on la mobilitat és fonamental.

No obstant això, aqueixa mobilitat comporta uns riscos associats a la possibilitat de pèrdua o robatori del dispositiu, produint-se una pèrdua de confidencialitat de la informació que hi conté.

Versió PDF