Sabies que...?
Sabies que...?

SABIES QUE… HUI SE CELEBRA EL DIA MUNDIAL DE LA CÒPIA DE SEGURETAT O BACKUP DAY?

El Dia Mundial de la Còpia de seguretat, en anglés Backup day, se celebra des de 2011 cada 31 de març, amb l’objectiu de conscienciar la societat sobre la necessitat de realitzar duplicats de les nostres dades, tant a nivell professional com personal.

Cada quant és necessari fer una còpia de seguretat?

La freqüència amb la qual has de fer còpies de seguretat de la teua informació depén de diversos factors, com la quantitat i la importància de les dades que posseïsques, i també el teu nivell d’activitat i la facilitat amb la qual podries recuperar les dades en cas de pèrdua.

En general, es recomana fer còpies de seguretat de manera regular, preferiblement de manera automàtica si és possible. Per a la majoria de les persones, fer còpies de seguretat una vegada a la setmana, o com a màxim quinze dies, sol ser suficient per a copiar la seua informació de caràcter personal.

No obstant això, en l’àmbit empresarial, la informació és molt important i confidencial, per la qual cosa es recomanable fer còpies de seguretat amb major freqüència, una vegada al dia i fins i tot diverses vegades al dia, amb la finalitat de poder recuperar-les en cas de fallada del primer allotjament de les dades. Gràcies a les còpies de seguretat, el negoci pot continuar sense que els servicis es vegen afectats.

On s’emmagatzemen les còpies de seguretat?

Es important emmagatzemar les còpies de seguretat en un lloc segur i separat dels originals per a protegir-los en cas de desastres com ara incendis, robatoris o fallades de maquinari.

El suport triat per a realitzar la còpia de seguretat dependrà de la quantitat d’informació que es necessita salvaguardar, del sistema de còpia seleccionat i de la inversió que es desitge realitzar.

Els discos durs externs, les memòries USB i, fins i tot, el núvol són alguns dels suports més utilitzats per a fer esta tasca de còpia de dades. En el cas de les xarxes socials i aplicacions com WhatsApp, estes plataformes solen comptar amb ferramentes i opcions de còpia de seguretat.

Des de CSIRT-CV ens sumem a esta celebració per a recordar la importància de fer còpies de seguretat. Per a això, posem a la vostra disposició un document elaborat per INCIBE sobre l’adequada gestió de còpies de seguretat, ací.