Sabies que...?
Sabies que...?

CSIRT-CV participa en el Congrés IARIA per a exposar dos projectes relacionats amb la seguretat industrial

CSIRT-CV participarà en el Congrés IARIA 2023 sobre Fronteres en Ciència, Tecnologia, Serveis i Aplicacions (Annual Congress on Frontiers in Science, Technology, Services, and Applications), un esdeveniment que compta amb la presència de científics, especialistes i prenedors de decisions de totes les entitats econòmiques, educatives i governamentals en sistemes socials, programari, anàlisi de ciència de dades, comunicacions, tecnologia i serveis en xarxa.

La ciutat de València acollirà del 13 al 17 de novembre este congrés centrat en els assoliments d’avantguarda en la ciència del coneixement, ciència de dades, sistemes basats ​​en intel·ligència artificial/aprenentatge automàtic (AI/ML), sistemes d’autogestió, tecnologies centrades en l’ésser humà, robòtica avançada, mons virtuals, mobilitat, detecció i energia, vehicles elèctrics, energia verde, etc.

En este sentit, la nostra companya Marina Galiano presentarà dos dels projectes en els quals està treballant i investigant el Centre de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Comunitat Valenciana, que pertanyen l’àrea de la Ciberseguretat Industrial.

Concretament, estos treballs consisteixen en el desenvolupament d’entorns que simulen, d’una banda, el funcionament real d’una unitat d’imatge mèdica i, d’una altra, el d’una ciutat intel·ligent. L’objectiu d’ambdues investigacions és poder realitzar i provar diferents activitats relacionades amb la ciberseguretat que ajuden a entendre i a protegir millor els sistemes que els componen, ajudant a mitigar així els ciberatacs.

Les ponències, que s’exposaran dimecres 15 de novembre, porten per nom:

  • Physical Demonstrator of Medical Imaging Unit: Threat Analysis and Protection Strategies in Cybersecurity (Demostrador físic d’unitat d’imatges mèdiques: anàlisi d’amenaces i estratègies de protecció en ciberseguretat).
  • Towards a Secure City: The Contribution of the Smart City Physical Demonstrator in Threat (Cap a una ciutat segura: la contribució del demostrador físic de la ciutat intel·ligent en amenaça).

A més, Marina Galiano participarà divendres 17 de novembre en un dels panells sobre intel·ligència artificial titulat The Challenges of Leveraging AI our Everyday Workflow Processes (Els desafiaments d’aprofitar la IA en els nostres processos de flux de treball diaris), en el qual experts debatran sobre un dels temes que més controvèrsia està generant en la societat.