Infografies

Xifratge d’Informació

Per a protegir correctament la informació sensible que maneges a l’hora d’enviar-la entre un navegador i un servidor és necessari convertir les dades d’un format llegible a un format codificat. És el que es coneix com el xifratge d’informació.

Les dades xifrades només es poden llegir o processar una vegada s’hagen desxifrat, per la qual cosa el xifratge d’informació és la base principal de la seguretat de la informació.

Gràcies a xifrar la informació, evitarem que puga ser utilitzada amb finalitats maliciosos en el cas que siga robada o llegida per persones alienes.

Per a poder llegir la informació xifrada, el receptor necessitarà rebre una clau per a desxifrar.  En la següent infografia, pots trobar els passos per a xifrar tota informació sensible.

PDF