Infografies

PROGRAMES D’AJUDES DE CIBERSEGURETAT INDUSTRIAL

CONVOCATÒRIES AUTONÒMIQUES 

DIGITALITZA-CV – INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE) 
 • A qui va dirigit?

Pimes de la Comunitat Valenciana. 

 • Objectiu

Incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de serveis a la indústria mitjançant la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions.

+ informació

 

PROGRAMA CIBERSEGURETAT – CAMBRES CV 
 • A qui va dirigit?

Pimes i autònoms del sector industrial, de la demarcació territorial de cada Cambra de la Comunitat Valenciana, que es troben donats d’alta en el Cens de l’IAE.  

 • Objectiu

Impulsar l’ús segur i fiable del ciberespai protegint els drets i les llibertats dels ciutadans i promovent la reactivació empresarial i el progrés soci econòmic.

Consta de 2 fases: en la primera s’inclou un sistema de diagnòstic assistit del nivell de ciberseguretat de l’empresa i, en la segona, després de l’anàlisi i el pla personalitzat d’implantació es realitzarà la implantació de solucions de ciberseguretat.

+ informació

 

PROGRAMA INDÚSTRIA 4.0 – CAMBRES CV 
 • A qui va dirigit?

Pimes i autònoms del sector industrial, de la demarcació territorial de cada Cambra de la Comunitat Valenciana que es troben donats d’alta en el Cens de l’IAE.

 • Objectiu

Impulsar la implantació de tecnologies habilitadores per a impulsar l’evolució del sector industrial espanyol cap a la denominada Indústria 4.0.

Consta de 2 fases: en la primera s’inclou un sistema de diagnòstic assistit del nivell de competitivitat i de transformació digital de l’empresa i, en la segona, després de l’anàlisi i el pla personalitzat d’implantació es realitzarà la implantació de solucions TIC.

+ informació

 

CONVOCATÒRIES NACIONALS

PROGRAMA KIT DIGITAL – GOVERN D’ESPANYA
 • A qui va dirigit?

Petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanguen a qualsevol sector o tipologia de negoci.

 • Objectiu

Una de les categories de solucions digitals disponibles és la Ciberseguretat. L’objectiu d’aquesta solució és proporcionar seguretat bàsica i avançada per als dispositius dels empleats.

Entre les seues funcionalitats i serveis destaquen: antimalware, antispyware, correu segur, navegació segura, anàlisi i detecció d’amenaces, monitoratge de la xarxa, configuració inicial i actualitzacions de seguretat i requisits especials de formació.

+ informació 

 

ACTIVA CIBERSEGURETAT – GOVERN D’ESPANYA SECRETARIA GENERAL DE INDÚSTRIA I DE LA PIME
 • A qui va dirigit?

Pimes amb domicili social en qualsevol província del territori nacional.

 • Objectiu

Determinar el nivell de seguretat actual de les pimes i establir el nivell que han d’aconseguir per a protegir els seus sistemes i la informació corporatius.

Fase I: Diagnòstic Inicial. Recollida d’informació de l’empresa i el seu sector i anàlisi de la situació actual de l’empresa en matèria de Ciberseguretat per a detectar les necessitats i possibilitats de millora.

Fase II: Diagnòstic. Anàlisi de compliment / auditoria de ciberseguretat.

Fase III: Implantació. Proposta d’implantació d’un Pla de Ciberseguretat en l’empresa.

Fase IV: Seguiment. Seguiment de les mesures implantades i valoració d’altres iniciatives.

+ informació

 

CONVOCATÒRIES EUROPEES

PROGRAMA CLÚSTER 3 “SEGURETAT CIVIL PER A LA SOCIETAT” – HORITZÓ EUROPA
 • A qui va dirigit? 

Pot participar qualsevol entitat jurídica, ja siga empresa, universitat, centre d’investigació, associació, Administració pública, o qualsevol altre tipus d’entitat.

 • Objectiu

Fer costat a la Unió Europea davant els grans reptes de seguretat als quals s’enfronta, fent costat a una Europa més estable i resilient i generant un sector industrial de la seguretat civil més competitiu.

Àrea d’intervenció 3: Ciberseguretat 

Aquesta àrea se centrarà en millorar la resiliència davant ciberatacs, així com contrarestar-los.

+ informació

 

THE DIGITAL EUROPE PROGRAMME (DIGITAL)

 • A qui va dirigit? 

Empreses, ciutadans i administracions públiques.

 • Objetivo 

Acostar la tecnologia digital a les empreses, els ciutadans i les administracions públiques.

Cibersecurity Work Programme 

Aquest programa de treball versa sobre Ciberseguretat i conté els següents temes:

  • Suport a la ciberseguretat en el sector salut.
  • Desplegament de la Xarxa de Centres Nacionals de Coordinació amb els Estats membres.
  • Resiliència de la ciberseguretat de la UE, coordinació i rangs de ciberseguretat.
  • Enfortiment de capacitats dels Centres d’Operacions de Seguretat.
  • Protecció d’infraestructures i tecnologies digitals estratègiques 5G.
  • Adopció de solucions innovadores de ciberseguretat.
  • Suport a la implementació de la Directiva NIS i estratègies de ciberseguretat.
  • Capacitats de prova i certificació.

 

+ información 

PDF