Cursos

Seguretat en Xarxes P2P

Microcurs de seguretat, publicat per CSIRT-CV, en el que es tracta el tema de la seguretat en les xarxes d’intercanvi d’informació P2P i les aplicacions que les utilitzen.

L’objectiu d’este curs és el de conéixer com funcionen este tipus de xarxes i els seus programes (client) més comuns.

La millor manera de previndre els problemes per l’ús d’este tipus de sistemes de compartició d’arxius, és conéixer el seu funcionament. Les xarxes P2P no sols són un perill potencial per als equips, sinó que poden incórrer en delictes penats, tal com es veurà en l’apartat dedicat a això.

Per a sol·licitar la matrícula en el curs, és necessari estar registrat en SAPS, la nova plataforma de formació gratuïta online de la Generalitat Valenciana:

  • Si encara NO està registrat en SAPS, polse l’enllaç següent: Registrar-se en SAPS

  • Si ja està registrat en SAPS, punxe sobre la imatge que es mostra al final de la pàgina per a sol·licitar la matrícula.

Tinga en compte que si ja va realitzar algun curs en la plataforma de SAPS, ha d’usar eixe mateix usuari per a accedir a este nou curs.

Dirigit a:

Empleats/ades de la Generalitat Valenciana i a ciutadans/nes de la Comunitat Valenciana.

Duració:

El curs té una duració aproximada d’1 hora.

Llengua:

El contingut del curs s’impartix en castellà, encara que les qüestions que l’alumne puga realitzar sobre el curs poden fer-se tant en valencià com en castellà.

Certificat:

S’obté un certificat d’aprofitament firmat pel Director General de Tecnologies de la Informació de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Metodologia:

Sessió online d’autoaprenentatge personal, on s’han de llegir tots els capítols proposats en el curs de forma seqüencial i finalment realitzar l’exercici d’autoavaluació i superar-ho. Es recomana l’ús del fòrum de la plataforma per a realitzar les consultes dels dubtes que puguen sorgir-li.

Calificació:

Per a superar el curs, s’ha d’obtindre una puntuació d’almenys el 50% en el qüestionari final del curs.

Temari:

1. Introducció.
2. Objectius d’aprenentatge.
3. Funcionament de les xarxes P2P.
4. Aplicacions de les xarxes P2P
    4.1. Emmagatzematge distribuït
    4.2. VoIP
    4.3. Càlculs distribuïts
    4.4. Bitcoins
    4.5. Navegació anònima
    4.6. Descàrrega de continguts
5. Legalitat de les xarxes P2P a Espanya
6. Autoavaluació