Sabies que...?

Ús i precaució en banca electrònica

La tecnologia segueix avançant, i és per això que cada vegada siguen més les situacions quotidianes del nostre entorn les que es vegen “obligades a patir” un canvi, una actualització, per a donar més funcionalitat i suport als ciutadans.

Una d’aquestes situacions podria ser la manera de gestionar els diners hui dia; l’anomenada banca electrònica.

En aquesta entrada ens centrarem en les precaucions i l’ús amb aquesta nova modalitat de banca. La majoria de les entitats financeres s’han reestructurat i adaptat a les noves exigències. Cada vegada més, els usuaris gestionen els seus diners i productes bancaris a través d’Internet.

Inicialment, aquest procés es limitava a unes poques operacions, com la consulta de comptes corrents, préstecs… Però tot això ha canviat; cada vegada es realitzen més operacions de diferent índole, i donen lloc a l’existència d’oficines bancàries solament accessibles via electrònica.

En Internet sempre és necessari extremar la precaució, i la banca electrònica no anava a ser menys. Les mesures de seguretat han augmentat i millorat constantment. Inicialment, els usuaris disposaven d’una targeta de coordenades per a confirmar la seua identificació i gestions. Actualment, s’opera amb claus aleatòries d’un sol ús.

El sentit comú és la major precaució que podem tindre. No caiga en enganys en els quals no cauria amb la banca tradicional. A més, li oferim els següents consells de seguretat:

  • L’URL d’accés ha de començar per https i aparéixer un cadenat en la barra de direccions. En tal cas, es tracta d’una connexió segura.

  • El certificat del lloc web ha de ser vàlid, pertanyent a l’entitat sol·licitada i estar vigent.

  • Recorde que el banc mai li sol·licitarà informació confidencial ni la seua clau per correu electrònic. Tampoc via telefònica. Si rep un correu que simula que és del seu banc i li sol·liciten aquestes dades o un intent d’accés a un enllaç sospitós, elimine’l immediatament sense punxar en cap opció de les quals suggereix.

  • No realitze operacions bancàries en llocs públics. No utilitze equips i wifis públiques obertes. La informació podria ser capturada pels ciberatacants.

  • Si comparteix l’equip amb altres persones, o utilitza un diferent de l’habitual, desactive l’opció d’autocompletar.

  • Tanque la sessió de la web bancària quan acabe d’operar. Tancar directament el navegador no impedeix que la sessió es quede oberta i una altra persona puga visualitzar les operacions que ha realitzat. I per descomptat, no active mai l’opció de recordar contrasenya.

Li animem a realitzar el nostre curs gratuït “Compres en línia segures” per a obtindre més informació de tots aquests consells, i altres relacionats amb els fraus habituals durant les compres per Internet. Més informació.

@concienciaT